Help & Contact

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van VIND Handhaving? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u allemaal te bieden heeft? Bekijk dan de handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Handhaving is alleen toegankelijk voor abonnees.  Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Gegevensverwerking door boa’s valt straks onder de Wpg en het Bpg

7-3-2018

In het eerdere artikel van 1 februari 2018 hebben wij aangegeven dat - nu de AVG niet van toepassing is op onder andere onderzoek en opsporing van strafbare feiten - of de Wet politiegegevens gaat gelden voor boa’s, of dat er een aparte wet voor boa’s komt om te voldoen aan de Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij opsporing en vervolging.

Op 20 februari is in dit kader (onder andere) de Wijziging van de Wet politiegegevens ter implementatie van die Richtlijn gepubliceerd, waardoor de Wpg en het Bpg in geval van gegevensverwerking gaat gelden voor boa's.

De Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bpg) zullen worden aangepast. Dit brengt met zich mee dat door de voorgenomen wijziging van artikel 46 Wpg, onderdelen van de Wpg van toepassing worden verklaard op gegevensverwerking door boa's. In de gewijzigde artikelen zal worden omschreven hoe gegevensverwerking in het kader van opsporing en vervolging mag plaatsvinden tussen boa’s en politie en tussen boa’s onderling.

De wijzigingen en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren zullen in mei 2018 in werking treden.

Wanneer is er sprake van gegevensverwerking door een boa?

Als een boa de rol heeft van opsporingsambtenaar (artikel 142 lid 2 Sv), dan is de Wpg en Bpg van toepassing. Als een boa de rol heeft van toezichthouder binnen zijn of haar gemeente, dan is de AVG van toepassing.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Het systeem waarin gegevens worden verwerkt door boa's zal moeten worden aangepast. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen gegevens die door een boa in de rol van opsporingsambtenaar worden verkregen en tussen gegevens die door een boa in een andere rol (bijvoorbeeld toezichthouder) worden verkregen.

In het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten zal de verwerkingsverantwoordelijke worden aangewezen voor de verwerking van politiegegevens door een buitengewoon opsporingsambtenaar; dit is de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar. Daarnaast komen er specifieke regels voor het verwerken van verstrekte politiegegevens, die door een buitengewoon opsporingsambtenaar worden verwerkt.

Het Wetsvoorstel en de andere Kamerstukken tot wijziging van de Wpg en Bpg vindt u hier.

Bron: VNG.

Terug