Help & Contact

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van VIND Handhaving? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u allemaal te bieden heeft? Bekijk dan de handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Handhaving is alleen toegankelijk voor abonnees.  Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Definitief uitstel Omgevingswet tot januari 2021

9-10-2017

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief aan de Kamers laten weten dat de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Stb. 2016, 156) 1 januari 2021 wordt. Eerder gaf de minister aan dat de wet niet, zoals eerder voorzien, in 2019 in werking zal treden.

Zorgvuldige afronding
In de brief geeft de minister aan dat de nieuwe planning nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Daarbij verwijst zij naar het feit dat deze rijksregelgeving via verschillende wetgevingsproducten in één wet, vier AMvB’s en een ministeriële regeling samenkomt. Pas als al deze producten gereed zijn, kan het stelsel juridisch gezien in werking treden. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Al deze onderdelen vormen op het moment van inwerkingtreding een stelsel bestaande uit één wet, vier AMvB’s en één ministeriele regeling.

Nu de ontwerpregelgeving steeds gedetailleerder wordt, vraagt het bewaken van de samenhang tussen de verschillende sporen volgens de minister ook een steeds intensievere inzet van de medeoverheden, andere stakeholders en het parlement. Dit bleek volgens Schultz ook uit de voorhangprocedure van de AMvB’s.

1 januari 2021
De nieuwe datum van inwerkingtreding wordt 1 januari 2021. Schultz geeft aan dat de medeoverheden dit nieuwe inwerkingtredingsmoment ondersteunen. Vanwege de onzekerheden waarop het ministerie beperkt of niet kan sturen (zoals het samenvallen van parlementaire behandelingen met de vorming van een nieuwe Eerste Kamer in 2019), zal de planning ieder jaar worden getoetst. Dit kan ertoe leiden dat het gereed maken van de wetgeving toch nog meer tijd kost dan nu wordt voorzien. De Kamers zullen hierover jaarlijks worden geïnformeerd.

Overgangsrecht en einddatum transitie
De minister geeft verder aan dat het nieuwe stelsel niet vanaf het moment van inwerkingtreding volledig operationeel zal zijn: er zal overgangsrecht zijn dat de mogelijkheid geeft tot een rechtszekere transitie. Daarnaast vereist dit nieuwe stelsel een andere manier van werken. Deze totale transitie van regelgeving, overgangsrecht en veranderopgave moet in 2029 zijn afgerond.

Bronnen: Brief minister I&M, 6 oktober 2017.

Van: Sdu OpMaat Bestuursrecht nieuws.

Wat betekent deze Omgevingswet voor u al toezichthouder of handhaver nu precies? Lees het hier en houd VIND Handhaving in de gaten voor het vervolg.
 

Terug