Help & Contact

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van VIND Handhaving? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u allemaal te bieden heeft? Bekijk dan de handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Handhaving is alleen toegankelijk voor abonnees.  Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Week 40 | Uitspraken van de week

2-10-2017

De redactie heeft een viertal uitspraken geselecteerd uit de beschikbare jurisprudentie van de afgelopen week. Onder meer over de uitleg van het begrip 'medeplegen', het permanent bewonen van een recreatiewoning en belanghebbenden.

Medeplegen
Raad van State 6 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2394
Medeplegen als bedoeld in artikel 5:1 lid 2 Awb doet zich voor bij een nauwe en bewuste samenwerking met een ander of anderen. De kwalificatie ‘medepleger’ is alleen gerechtvaardigd als de intellectuele en/of materiële bijdrage van de betrokkene aan het feit van voldoende gewicht is. In het bijzonder als het medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, kunnen voor het oordeel dat zich niettemin een nauwe en bewuste samenwerking voordoet onder meer van belang zijn de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het feit en het belang van de rol van de betrokkene. Lees verder.

Verbod, recreatiewoning
Raad van State 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2545
Het in gebruik geven van een pand voor een met de aan de grond gegeven bestemming strijdig doel zonder een daartoe strekkend verbod is niet verboden. Als een dergelijk verbod ontbreekt, is het in gebruik geven of het laten gebruiken van een recreatiewoning voor permanente bewoning dus niet verboden. In dit geval was het bestemmingsplan onder de WRO tot stand gekomen, zodat artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, zoals dat luidde tot 1 oktober 2010, en artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c Wabo, op grond waarvan ook het laten gebruiken verboden is, niet van toepassing. Lees verder.

Belanghebbende, rechtssubject
Raad van State 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2555
Als een bestuursorgaan wordt verzocht te handhaven jegens een rechtssubject dan heeft dat rechtssubject rechtstreeks belang bij het gevraagde besluit en is ook het rechtssubject belanghebbende. Lees verder.

Belanghebbende, rechtssubject
Raad van State 6 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2410
Als in een schriftelijke zienswijze wordt opgemerkt dat men ook mondeling gehoord wil worden dan hoeft het bestuursorgaan daar geen gehoor aan te geven. Lees verder.

Terug