Help & Contact

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van VIND Handhaving? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u allemaal te bieden heeft? Bekijk dan de handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Handhaving is alleen toegankelijk voor abonnees.  Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Artikel 13b

1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen.

Lijst I

International Non-proprietary Name (INN) ¹ andere benamingen nadere omschrijving
25B-NBOMe 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethaanamine
25C-NBOMe 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethaanamine
25I- NBOMe 4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine
4,4’-DMAR 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine
4-FA 4-fluoramfetamine
4-MEC 4-methylethcathinon
5F-APINACA 5F-AKB-48
5-IT 5-(2-aminopropyl)indool
acetorfine
acetyl-alfa-methylfentanyl N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]-acetanilide
acetyldihydrocodeïne 4,5-epoxy-3-methoxy-N-methylmorfinan-6-yl-acetaat
acetylfentanyl N-(1-Fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamide
acetylmethadol
acryloylfentanil acrylfentanyl
AH-7921 3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide
alfacetylmethadol
alfameprodine
alfamethadol
alfa-methylfentanyl N-[1(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
alfa-methylthiofentanyl N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
α-PVP alfa-pyrrolidinevalerofenon
alfaprodine
alfentanil
allylprodine
AM-2201 [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthaleen-1-yl)methanon
amfetamine
amineptine 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid
anileridine
benzethidine
benzylmorfine 3-benzoyloxy-4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol
betacetylmethadol
beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
beta-hydroxyfentanyl N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]-propionanilide
betameprodine
betamethadol
betaprodine
bezitramide
bolkaf alle delen van de plant Papaver somniferum L. na het oogsten, met uitzondering van het zaad
brolamfetamine DOB
butyrfentanyl
cathinon
2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyfenetylamine
2C-I 2,5-dimethoxy-4-iodofenethylamine
2C-T-2 2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenethylamine
2C-T-7 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenethylamine
clonitazeen
cocablad bladeren van planten van het geslacht Erythroxylon
cocaïne (-)-3-beta-benzoyloxytropaan-2-beta-carbonzure methylester
codeïne 4,5-epoxy-3-methoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol
codoxim
concentraat van bolkaf het materiaal dat wordt verkregen door bolkaf te onderwerpen aan een behandeling ter concentratie van zijn alkaloïden
desomorfine
dexamfetamine
dextromoramide
dextropropoxyfeen
diampromide
diëthylthiambuteen
N,N-diëthyltryptamine, DET 3-[2-(diethylamino)ethyl]indol
difenoxine
difenoxylaat
dihydrocodeïne
dihydroethorfine 7,8-dihydro-7-alfa-[1-(R)-hydroxy- 1-methylbutyl]-6,14-endo-ethano-tetrahydro-oripavine
dihydromorfine 4,5-epoxy-N-methylmorfinan-3,6-diol
dimefeptanol
dimenoxadol
2,5-dimethoxyamfetamine, DMA (±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine
2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine, DOET (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine
2,5-dimethoxy-4-methamfetamine, STP, DOM 2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylfenethylamine
dimethylthiambuteen
N,N-dimethyltryptamine, DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol
dioxafetylbutiraat
dipipanon
DMHP 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
drotebanol
ecgonine 3-hydroxy-2-tropaancarbonzuur
N-ethyl-3,4-methyleendioxy-amfetamine, N-ethyl-MDA (±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methyleen-dioxy)fenethylamine
ethylmethylthiambuteen
ethylmorfine 4,5-epoxy-3-ethoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol
ethylon
ethylfenidaat
eticyclidine
etonitazeen
etorfine
etoxeridine
etryptamine
fenadoxon
fenampromide
fenazocine
fencyclidine
fenetylline
fenmetrazine
fenomorfan
fenoperidine
fentanyl
folcodine
furanylfentanyl
furethidine 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-fenyl-piperidine-4-carbonzure ethylester
GHB 4-hydroxyboterzuur
hennepolie concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie
heroïne, diamorfine 4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diyl-diacetaat
hydrocodon
hydromorfinol
hydromorfon
N-hydroxymethyleen-dioxy-amfetamine, N-hydroxyMDA (±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethyl]hydroxylamine
hydroxypethidine
isomethadon
JWH-018 naphthaleen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
ketobemidon
levamfetamine
levofenacylmorfan
levomethamfetamine (-)-N,alfa-dimethylfenethylamine
levomethorfan
levomoramide
levorfanol
lysergide LSD
MDMB-CHMICA
MDPV 3,4-methyleendioxypyrovaleron
mecloqualon
mefedron 4-methylmethcathinon
mescaline 3,4,5-trimethoxyfenethylamine
metamfetamine
metamfetamine racemaat
metazocine
methadon
methadon-tussenproduct 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan
methaqualon
methcathinon (2-methylamino)-1-fenylpropaan-1-on
2-methoxy-4,5-methyleendioxyamfetamine, MMDA 2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methyleendioxy)- fenethylamine
4-methylamfetamine, 4-MA
4-methylaminorex (±)-cis-2-amino-4-methyl-5-fenyl-2-oxazoline
methoxetamine 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon
methyldesorfine
methyldihydromorfine
3,4-methyleendioxymethamfetamine, MDMA (±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethylamine
methylfenidaat
3-methylfentanyl N-(3-methyl-1-fenethyl-4-piperidyl)propion-anilide
MPPP 1-methyl-4-fenyl-4-piperidinol propionaat (ester)
4-methylthioamfetamine, 4-MTA 4-methylthio-alfa-methylfenethylamine
3-methylthiofentanyl N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
methylon (RS)- 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propaan-1-on
metopon
moramide-tussenproduct 2-methyl-3-morfolino-1,1-difenylpropaan-carbonzuur
morferidine
morfine 4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol
morfine-methobromide 4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol methylbromide
morfine-N-oxide 4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N-methyl-7-morfine
methiopropamine MPA
MT-45 1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine
myrofine
nicocodine
nicodicodine
nicomorfine
noracymethadol
norcodeïne
norlevorfanol
normethadon
normorfine
norpipanon
opium het gestremde melksap, verkregen van de plant Papaver somniferum L.
oripavine 3-O-demethylthebaine 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol
oxycodon
oxymorfon
para-fluorfentanyl 4'-fluoro-N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propion-anilide
parahexyl 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
para-methoxyamfetamine, PMA p-methoxy-alfa-methylfenethylamine
para-methoxymethamfetamine, PMMA N-methyl-1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropaan
pentedron
PEPAP 1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidinolacetaat (ester)
pethidine
pethidine-tussenproduct A 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
pethidine-tussenproduct B 4-fenylpiperidine-4-carbonzure ethylester
pethidine-tussenproduct C 1-methyl-4-fenylpiperidine-4-carbonzuur
piminodine
piritramide
proheptazine
properidine
propiram
psilocine 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
psilocybine
racemethorfan
racemoramide
racemorfan
remifentanil
rolicyclidine
secobarbital
sufentanil
tapentadol
tenamfetamine
tenocyclidine
tetrahydrocannabinol (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
thebacon
thebaïne 4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-N-methyl-6,8-morfine
thiofentanyl N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propion- anilide
tilidine
TMA-2 2,4,5-trimethoxyamfetamine
trimeperidine
3,4,5-trimethoxyamfetamine, TMA (±)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylfenethylamine
U-47700
XLR-11
zipeprol

¹ De door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde generieke benaming.

de esters en derivaten van ecgonine, die kunnen worden omgezet in ecgonine en cocaïne;

de mono- en di-alkylamide-, de pyrrolidine- en morfolinederivaten van lyserginezuur, en de daarvan door invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen verkregen middelen;

vijfwaardige stikstof-gesubstitueerde morfinederivaten, waaronder begrepen morfine-N-oxide-derivaten, zoals codeïne-N-oxide;

de isomeren en stereoisomeren van tetrahydrocannabinol;

de ethers, esters en enantiomeren van de bovengenoemde substanties, met uitzondering van dextromethorfan (INN) als enantiomeer van levomethorfan en racemethorfan, en met uitzondering van dextrorfanol (INN) als enantiomeer van levorfanol en racemorfan;

preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten.

Lijst II

International Non-proprietary Name (INN) andere benamingen nadere omschrijving
allobarbital
alprazolam
amobarbital
amfepramon
aminorex
barbital
benzfetamine
bromazepam
brotizolam 2-bromo-4-(o-chlorofenyl)-9-
methyl-6H-thieno(3,2-f) -s-
triazolo(4,3-a)(1,4)diazepine.
buprenorfine
butalbital
butobarbital
bzp 1-benzylpiperazine 1-benzyl-1,4-diazacyclohexaan
camazepam
cathine
chlordiazepoxide
clobazam
clonazepam
clorazepaat
clotiazepam
cloxazolam
cyclobarbital
delorazepam
diazepam
estazolam
ethchlorvynol
ethinamaat
ethylloflazepaat
ethylamfetamine
fencamfamine
fendimetrazine
fenobarbital
fenproporex
fentermine
fludiazepam
flunitrazepam
flurazepam
gluthethimide
halazepam
haloxazolam
hasjiesj een gebruikelijk vast mengsel van de afgescheiden hars verkregen van planten van het geslacht Cannabis (hennep), met plantaardige elementen van deze planten
hennep elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden
ketazolam
lefetamine
loprazolam
lorazepam
lormetazepam
mazindol
medazepam
mefenorex
meprobamaat
mesocarb
methylfenobarbital
methyprylon
midazolam
nimetazepam
nitrazepam
nordazepam
oxazepam
oxazolam
pemoline
pentazocine
pentobarbital
fenazepam 7-Bromo-5-(2-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
pinazepam
pipradrol
prazepam
pyrovaleron
Qat de bladeren en takjes van de plant Catha Edulis Forsk
secbutabarbital
temazepam
tetrazepam
triazolam
vinylbital
zolpidem

Paddo’s

A: paddenstoelen die van nature de stof psilocine of psilocybine bevatten:

agrocybe farinacea
conocybe cyanopus blauwvoetbreeksteeltje
conocybe kuehneriana grasbreeksteeltje
conocybe siligineoides
conocybe smithii
copelandia affinis
copelandia anomala
copelandia bispora
copelandia cambodginiensis
copelandia chlorocystis
copelandia cyanescens
copelandia lentisporus
copelandia mexicana
copelandia tirunelveliensis
copelandia tropica
copelandia tropicalis
copelandia westii
galerina steglichii
gerronema fibula
gerronema solidipes
gymnopilus aeruginosus
gymnopilus braendlei
gymnopilus intermedius
gymnopilus lateritius
gymnopilus liquiritiae
gymnopilus luteofolius
gymnopilus luteoviridis
gymnopilus luteus
gymnopilus purpuratus
gymnopilus sapineus dennevlamhoed
gymnopilus spectabilis
gymnopilus subpurpuratus
gymnopilus validipes
gymnopilus viridans
hypholoma gigaspora
hypholoma guzmanii
hypholoma naematoliformis
hypholoma neocaledonica
hypholoma popperianum
hypholoma rhombispora
inocybe aeruginascens groenverkleurende vezelkop
inocybe coelestium
inocybe corydalina corydalina groenige perevezelkop
inocybe corydalina erinaceomorpha schubbige perevezelkop
inocybe haemacta blozende stinkvezelkop
inocybe tricolor
mycena cyanorrhiza blauwvoetmycena
panaeolina foenisecii gazonvlekplaat
panaeolina rhombisperma
panaeolina sagarae
panaeolina microsperma
panaeolus africanus
panaeolus ater zwartbruine vlekplaat
panaeolus castaneifolius
panaeolus fimicola grauwe vlekplaat
panaeolus microsporus
panaeolus moellerianus
panaeolus olivaceus
panaeolus papilionaceus witte vlekplaat
panaeolus retirugis geaderde vlekplaat
panaeolus rubricaulis
panaeolus sphinctrinus franjevlekplaat
panaeolus subbalteatus gezoneerde vlekplaat
panaeolus venezolanus
pluteus atricapillus
pluteus cyanopus blauwvoethertezwam
pluteus glaucus
pluteus nigriviridis
pluteus salicinus grauwgroene hertezwam
pluteus villosus
psilocybe acutipilea
psilocybe angustipleurocystidiata
psilocybe antioquensis
psilocybe aquamarina
psilocybe argentipes
psilocybe armandii
psilocybe aucklandii
psilocybe australiana
psilocybe aztecorum
psilocybe aztecorum bonetii
psilocybe azurescens
psilocybe baeocystis
psilocybe banderiliensis
psilocybe barrerae
psilocybe bohemica
psilocybe brasiliensis
psilocybe brunneocystidiata
psilocybe caeruleoannulata
psilocybe caerulescens
psilocybe caerulescens ombrophila
psilocybe caerulipes
psilocybe carbonaria
psilocybe chiapanensis
psilocybe collybioides
psilocybe columbiana
psilocybe coprinifacies
psilocybe cordispora
psilocybe cubensis
psilocybe cyanescens
psilocybe cyanofibrillosa
psilocybe dumontii
psilocybe eucalypta
psilocybe fagicola
psilocybe fagicola mesocystidiata
psilocybe farinacea
psilocybe fimetaria
psilocybe fuliginosa
psilocybe furtadoana
psilocybe galindoi
psilocybe goniospora
psilocybe graveolens
psilocybe guatapensis
psilocybe guilartensis
psilocybe heimii
psilocybe heliconiae
psilocybe herrerae
psilocybe hispanica
psilocybe hoogshagenii hoogshagenii
psilocybe hoogshagenii convexa
psilocybe inconspicua
psilocybe indica
psilocybe isabelae
psilocybe jacobsii
psilocybe jaliscana
psilocybe kumaenorum
psilocybe laurae
psilocybe lazoi
psilocybe liniformans
psilocybe liniformans americana
psilocybe mairei
psilocybe makarorae
psilocybe mammillata
psilocybe meridensis
psilocybe mexicana
psilocybe moseri
psilocybe muliercula
psilocybe natalensis
psilocybe natarajanii
psilocybe ochreata
psilocybe papuana
psilocybe paulensis
psilocybe pelliculosa
psilocybe pericystis
psilocybe pintonii
psilocybe pleurocystidiosa
psilocybe plutonia
psilocybe portoricensis
psilocybe pseudoaztecorum
psilocybe puberula
psilocybe quebecensis
psilocybe ramulosa
psilocybe rostrata
psilocybe rzedowskii
psilocybe samuiensis
psilocybe sanctorum
psilocybe schultesii
psilocybe semilanceata puntig kaalkopje
psilocybe septentrionalis
psilocybe serbica
psilocybe sierrae
psilocybe silvatica
psilocybe singerii
psilocybe strictipes
psilocybe stuntzii
psilocybe subacutipilea
psilocybe subaeruginascens
psilocybe subaeruginosa
psilocybe subcaerulipes
psilocybe subcubensis
psilocybe subtropicalis
psilocybe subyungensis
psilocybe subzapotecorum
psilocybe tampanensis
psilocybe tasmaniana
psilocybe uruguayensis
psilocybe uxpanapensis
psilocybe venenata
psilocybe veraecrucis
psilocybe villarrealii
psilocybe wassoniorum
psilocybe weilii
psilocybe weldenii
psilocybe wrightii
psilocybe xalapensis
psilocybe yungensis
psilocybe zapotecorum

B: paddenstoelen die van nature muscimol en iboteenzuur bevatten:

amanita muscaria muscaria vliegenzwam
amanita pantherina panteramaniet

Preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten, met uitzondering van hennepolie.